• چطور میتوانم سفارشم را پیگیری کنم؟
    وارد سایت ابزار33 شوید. روی گزینه سفارش کلیک کنید. در این قسمت با کلیک روی جزییات می‌توانید سفارش خود را ببینید. می‌توانید در این قسمت روند آماده سازی و مراحل ارسال سفارش خود را پیگیری کنید.
  • هزینه‌ی ارسال در ابزار33 چگونه محاسبه می‌شود؟
    هزینه ارسال بر اساس شیوه ارسال متفاوت است و در زمان ثبت سفارش نمایش داده می‌شود.

Visits: 119